KBO-afdeling Nieuw Vossemeer is een lokale senioren belangenvereniging, met momenteel 220 leden in de woonkern Nieuw Vossemeer van de gemeente Steenbergen. Zij zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van de senioren. Daarnaast organiseert de vereniging sociale en culturele activiteiten. Op deze wijze wil de vereniging de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kunnen behouden van de regie over eigen leven bevorderen met het doel om zolang mogelijk actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

 

 

 

Als je lid wil worden dan kan dat door middel van het inschrijfformulier geheel in te vullen en op te sturen door te klikken op verzenden.

Lidmaatschap een goede zaak