28 maart 2024

Huldiging Jublilarissen

27 maart tijdens onze jaarvergadering waren er drie jubilarissen te huldigen die 25 jaar lid van KBO Nieuw-Vossemeer zijn.
Mevrouw R. Dekkers en Mevrouw Laane-Jochems en als derde Mevrouw Heijboer-Rozendaal.
Helaas waren de eerste twee genoemde dames verhinderd om bij de huldiging te zijn, maar gelukkig had Mevrouw Heijboer-Rozendaal
wel de gelegenheid om te komen.
Voorzitter Corrie van de Velde zette haar in het zonnetje door middel van een oorkonde en een mooie bos bloemen.
Daarna werd zij tijdens de pauze nog door vele aanwezige leden en bestuur van harte gefeliciteerd.
De jaarvergadering werd goed bezocht en als een van de belangrijke punten was de naamsverandering die onze afdeling gaat doorvoeren.
KBO Nieuw-Vossemeer wordt Senioren Belang Nieuw-Vossemeer.
Na afloop van de vergadering werden er nog een aantal ronden Bingo gespeeld waarbij er weer mensen met een prijs naar huis gingen.
Kees Plasmans