Lidmaatschap een goede zaak

Na het lezen van de informatie bent u ervan overtuigd dat het lidmaatschap van de KBO-afdeling Nieuw Vossemeer een goede zaak is.

Het draagt bij aan:

– het opkomen voor de belangen van de senioren in woonkern Nieuw Vossemeer van

de gemeente Steenbergen;

– de mogelijkheid tot het langer zelfstandig en zelfredzaam te kunnen blijven
functioneren in de samenleving met behoud van regie over eigen leven;
– de mogelijkheid tot het actief deel kunnen nemen aan sociaal culturele
activiteiten.

Contributie

Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld door het hoogste besluitvormend orgaan van de KBO ´Algemene Ledenvergadering’

Voor het verenigingsjaar 2021 is de contributie vastgesteld op € 20,- per lid / jaar.

Alle vakken met een * bent U verplicht om in te vullen.

Voorletters: *  
Roepnaam:  
Tussenvoegsel:  
Achternaam: *  
Geslacht: *  
Straat + huisnummer: *  
Postcode + Plaats: *  
Telefoonnummer: *  
Bank- of Gironummer: *  
Ten name van: *  
Wegens:  
Machtiging vul de datum in:  
Digitale handtekening (Uw naam): *