Senioren Journaal van vrijdag 22 oktober

 

Wen er maar aan: de zorg gaat veranderen

In de toekomst zullen professionals in de ouderenzorg steeds meer als coach fungeren voor ouderen en hun mantelzorgers, verwacht ActiZ-bestuurder Conny Helder in het FD. Vilans-bestuurder Mirella Minkman laat zich vergelijkbaar uit: met kennis en ondersteuning moeten burgers ‘meer dragend kunnen zijn voor de zorg die professionals leveren’. ‘Mensen zullen eraan moeten wennen dat de zorg gaat veranderen,’ stelt Helder onomwonden. ‘De generatie van nu -maar ook hun kinderen-vinden dat zij recht hebben op allerlei zorg, maar dat kunnen we als maatschappij gewoonweg niet meer leveren.’

‘Ouderen hebben de toekomst in Tilburg’

In Tilburg hebben 13 organisaties een manifest overhandigd aan wethouder Rolph Dols. Daarin roepen ze op de vergrijzing nog serieuzer te nemen. Het manifest heet ‘2030-2040: Ouderen hebben de toekomst in Tilburg!’. De wethouder ziet het als “een belangrijke steun in de rug voor de stappen die we met elkaar nog gaan zetten om er voor te zorgen dat ouderen gezond en gelukkig kunnen zijn in Tilburg.”

Maatschappelijke voorkeuren leeftijdselectie IC

“Hoewel het een nobel streven is om iedereen gelijke kansen te geven, is dit beleid in tegenstrijd met zowel het maximaliseren van gezondheidswinst als de voorkeuren van de bevolking met betrekking tot het prioriteren op basis van leeftijd’, aldus een publicatie vanuit de Erasmus Universiteit over maatschappelijke voorkeuren voor leeftijdselectie op de intensive care. “Het is natuurlijk te hopen dat dergelijke beslissingen nooit genomen hoeven te worden, maar mocht het onverhoopt toch nodig zijn, dan zou het kabinet er goed aan doen zijn mening te heroverwegen.

Dan gaat de huisarts het maar regelen

Huisarts Marnix van der Leest uit Leusden beschrijft in zijn boek ‘Huisarts op recept’ hoe hij een telefoontje kreeg van de thuiszorg: aan een 84-jarige cliënt kon niet langer de zorg geboden worden die ze nodig had. “Ze was nagenoeg blind, had een alcoholprobleem en lag in haar eigen ontlasting. Ze belde de ambulance zo vaak dat die niet meer voor haar uit wilde rukken. Iedereen trok zijn handen van haar af. Maar ze had wél hulp nodig. Wie kon ik dwingen verantwoordelijkheid te nemen?” Het antwoord: niemand. Dus ging Van der Leest zelf met instellingen bellen, aldus het AD. Na tientallen telefoontjes waarin hij zowel radelozer als bozer raakte, was er een verpleeghuis dat het wel met haar wilde proberen.

‘Zelfbeschikking niet meer tegen te houden’

Na dertig jaar stilstand is het de hoogste tijd dat de politiek de realiteit van vandaag onder ogen ziet, schrijven Fransien van ter Beek (NVVE) en Bert van Herk (Laatste Wil) in Trouw: “Ze moet serieus werk maken van die zoektocht naar mogelijkheden voor een door de overheid gereguleerd, betrouwbaar levensbeëindigend middel, waarmee mensen weloverwogen voor een zorgvuldige en waardige zelfdoding kunnen kiezen. Daarnaast moet de regelgeving ten aanzien van strafbaarheid van hulp bij zelfdoding worden aangepast. Zodat zij die kiezen voor een waardige dood in eigen regie, openlijk steun kunnen vragen en ontvangen.”

‘Indexeren pensioenen moet nu echt’

Seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO en NOOM roepen het kabinet op indexeren van pensioenen nu echt mogelijk te maken. Veel senioren hebben zolang ze pensioen krijgen hun pensioen nog nooit verhoogd zien worden: een ‘verloren generatie’. “Als het kabinet nu niet ingrijpt, is ze zelf de hoofdverantwoordelijke voor het verlies aan draagvlak onder haar plannen om het pensioenstelsel te veranderen. De meeste pensioenfondsen komen al veertien jaar niet aan indexatie toe. Dat is echt absurd.” De Telegraaf schrijft in een commentaar dat nog langer wachten met indexeren niet meer redelijk is, PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk roept in het AD het kabinet op te gaan indexeren bij wijze van een voorproefje van het nieuwe pensioenstelsel.

Eigen woning financiële ruggengraat

De eigen woning is de financiële ruggengraat van veel woningbezitters. Dat is ook een van de redenen waarom de reacties op het voorstel van De Nederlandsche Bank, om de eigen woning in box 3 te belasten, zo fel zijn, schrijft een vermogensexpert van ABN Amro MeesPierson in het FD. “Het aflossen van de hypotheek wordt vaak afgestemd op de pensioendatum om dan lagere lasten te hebben. Met de woning in box 3 vreest men juist een extra belastingaanslag.”

Dialyse voor ouderen opnieuw bekeken

Promovendus Wouter Verberne wil graag de voordelen van dialysetherapie voor ouderen vaststellen. Onder begeleiding van LUMC-hoogleraar Willem Jan Bos vergeleek hij daarom de waarde van dialyse en zogeheten conservatieve behandeling bij gevorderde chronische nierziekten. Zijn onderzoek wordt nu gebruikt om bij te dragen aan de nefrologische zorg bij oudere patiënten.

‘Sta hulp mantelzorger toe in het stemhokje’

“Mensen met dementie willen graag hulp van hun vertrouwde mantelzorger in het stemhokje. Dat is nu nog niet toegestaan. Een politieke mening geven is voor mensen met dementie net zo belangrijk als voor ieder ander.” Dat zegt Julie Meerveld, Alzheimer Nederland, via ANP Expert Support.

Senioren Journaal van woensdag 20 oktober

 

Koningin Elizabeth weigert prijs voor ouderen

Koningin Elizabeth heeft de Oldie of the Year-award geweigerd. De 95-jarige koningin wilde de prijs, die de prestatie van oudere mensen viert, niet in ontvangst nemen omdat “je zo oud bent als je je voelt”, aldus Blauw Bloed. Een medewerker van de koningin zei: “Daarom vindt de Queen niet dat ze aan de relevante criteria voldoet om de prijs in ontvangst te nemen en hoopt ze dat u een meer geschikte kandidaat kunt vinden.”

Dementiezorg winstmarge 10 procent

De zorg wordt steeds meer een markt en dat doet haar geen goed, schrijft Parool-columnist Karin Spaink: Inmiddels storten buitenlandse investeringsmaatschappijen zich al op de dementiezorg, je houdt je hart vast. Winstmarges van 10 procent – waarboven een instelling dividend aan haar investeerders mag uitkeren – zijn daar niet ongewoon. Maar dat is allemaal publiek geld, dat wegstroomt uit de zorg en dus doodzonde.

Fit met Topsport & Samenleving

FC Den Bosch Foundation, hockeyclub Den Bosch, Heroes Basketball en de gemeente Den Bosch slaan de handen ineen voor het project Topsport & Samenleving. “Samen gaan we ons in eerste instantie richten op de thema’s talentontwikkeling, vitaliteit, inclusie en eenzaamheid.” Hoe mooi zou het zijn als alle deelnemers-op-leeftijd ook ergens een fittest kunnen ondergaan, zeggen de initiatiefnemers in het Brabants Dagblad.

‘Waarom Nederland niet platgooien?’

Alles wordt duurder, het gaat ondanks corona gewoon goed met Nederland. Huur, gas, boodschappen, schrijft pensioenadvocaat Theo Gommer in zijn Telegraaf-column. “Alleen gepensioneerden krijgen sinds 2008 al (nauwelijks) geen verhoging van hun pensioen meer!” Dat is wetstechnisch wel ’terecht’, “maar natuurlijk niet langer te rechtvaardigen”. Als Gommer gepensioneerd was zou hij het wel weten: op naar Den Haag! “Gewoon te voet over de snelweg. Duurt lekker lang, maar ach, we hebben toch alle tijd.”

Dansles voor dementerende ouderen

In het Westland worden in een verpleeghuis danslessen gegeven voor dementerende ouderen. Omroep West doet verslag: ‘’Muziek is het laatste wat achterblijft in het brein. Daarnaast is bewegen heel goed voor het verloop van dementie. We kunnen het er niet mee stoppen, maar wel mee vertragen.’ ‘De energie en emoties die je vrij ziet komen zijn ontroerend en maken dat je zou willen dat dit in elk verpleeghuis wordt aangeboden.’

Nederland is land van renteniers geworden

Onder deze kop schrijft EW magazine over de recente cijfers van Universiteit Leiden en CBS: In 1977 werd bijna 7 op de 10 euro verdiend door werknemers in loondienst. In 2019 was dat gezakt tot 63 procent. Ondanks de opkomst van de zzp’er, bleef hun inkomensaandeel opvallend gelijk. De echte toename zit bij de gepensioneerden. Van alle inkomens kwam in 1977 13 procent uit de AOW en van pensioenfondsen. Door de vergrijzing is dat nu 17 procent. Naast het ‘rentenieren’ op het pensioenfonds nam ook het belang van inkomen uit vermogen toe.

Wanneer zijn de grenzen van de zorg bereikt?

Heikele ethische vragen kunnen niet eindeloos worden doorgeschoven, aldus een Volkskrant-commentaar: wanneer zijn dure medische ingrepen of therapieën te duur? Is elke ingreep die technisch mogelijk is daardoor ook wenselijk? Kunnen (hoog-) bejaarden aanspraak maken op dezelfde zorg als jongeren? Mogen de leefgewoonten van een patiënt een rol spelen bij de keuze voor een behandeling? Is palliatieve zorg op een zeker moment niet te verkiezen boven een behandeling die slechts een geringe levensverlenging tot gevolg heeft?

‘Pensioenrechtszaak gaat er zeker komen’

Is de verplichte winkelnering bij pensioenfondsen voor bedrijven juridisch wel houdbaar? In het nieuwe pensioenstelsel met de individuele pensioenpotjes wellicht niet meer. Daarvoor waarschuwt volgens EW magazine een groep hoogleraren en advocaten. Als een werkgever straks aan de rechter vraagt om het pensioen elders te mogen onderbrengen – zo’n rechtszaak gaat er volgens de hoogleraren zeker komen – dan zou het verplichtgestelde fonds best in strijd met Europese regels kunnen blijken te zijn. De oplossing? De ontwerpers van het nieuwe pensioenstelsel moeten het belang van verplichte winkelnering veel beter onderbouwen. Of er juist afscheid van nemen.

Ongerust over stijgende energierekening

Het is volgens KBO-PCOB goed dat het kabinet plannen maakt om de hoge energierekening aan te pakken, want de stijgende prijzen zorgen onder senioren voor onrust, blijkt uit onderzoek van de seniorenorganisatie. Van de senioren die een hogere energierekening verwachten (69%), is driekwart (74%) licht tot zeer bezorgd over de oplopende energiekosten en wat dat betekent voor hun eigen situatie.

Al in januari geprikSt, nog steeds goed beschermd

Het kabinet wil de alleroudsten binnenkort oproepen voor een derde prik, hoewel de effectiviteit van vaccins nog niet lijkt te verminderen. Het RIVM kijkt nu elke twee weken of dit verandert, schrijft NRC. Bij de alleroudsten die al in januari zijn geprikt, ziet het RIVM nog geen afname van de effectiviteit. Intussen is er een stijging te zien van positieve testen onder alle leeftijdsgroepen – bij zestigplussers groeit het aantal positieve tests zelfs het hardst.

Hardlopen voor arme ouderen

Hagenaar Amit Ramadhin zag regelmatig schrijnende situaties met ouderen in de buurtsupermarkt en gaat daarom 10.000 euro ophalen met een hardlooptocht van 30 km. “Ouderen werden staande gehouden door de politie. Ik vernam dat het gaat om mensen die hun boodschappen af en toe niet kunnen betalen”, zegt Ramadhin in de Telegraaf. Hij wil tweehonderd ouderen verrassen voor de kerstdagen met een waardebon van de supermarkt waarmee zij voor 50 euro aan boodschappen kunnen halen naar keuze.

Woonzorgcomplex Indische ouderen

Tilburg krijgt een woonzorgcomplex speciaal voor Indische ouderen: Lieflijk Indië. Er is grote behoefte aan deze ‘cultuurspecifieke zorg’, stelt zorgaanbieder Merano Group in het Brabants Dagblad . “We hebben al een wachtlijst.” In principe kan iedereen – dus ook niet-Indische inwoners – zich inschrijven, maar volgens Merano komt de belangstelling vooral uit de doelgroep. “Deze mensen geven aan dat ze graag met elkaar wonen.”

‘Bankzaken regelen moet gratis blijven’

Het betalen met contant geld en het regelen van bankzaken op papier gratis moeten blijven, zei ANBO-directeur Anneke Sipkens in tv-programma Radar. ANBO vindt het onacceptabel dat de kosten bij groepen komen te liggen die hun bankzaken niet digitaal kúnnen regelen. “Je moet deze mensen niet straffen voor iets wat ze niet kunnen”, aldus Sipkens.

Nieuwe stoep te hoog

De vernieuwde stoep op een kruising in Langeweg leidt tot problemen voor ouderen die slecht ter been zijn. Het trottoir is 20 centimeter verhoogd en is daardoor een onneembare horde geworden. Daarvoor waarschuwt volgens dagblad BN De Stem PvdA-burgerlid Marianne Pas, die vragen aan het Moerdijkse college heeft gesteld. De kwestie is uitvoerig besproken bij de wijkvereniging. De bewoners van Langeweg hebben de gemeente meerdere keren verzocht om de situatie te wijzigen, aldus Pas.

Niet meer beste pensioensysteem ter wereld

Het Nederlandse pensioensysteem is nóg beter dan vorig jaar en toch zijn we niet meer de beste ter wereld. De IJslanders zijn ons voorbij gestreefd. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit een overzicht van HR- en pensioenadviseur Mercer.

Senioren Journaal van maandag 18 oktober

Weg met de alarmknop, nu is er de app

Een nieuwe app moet alleenstaande ouderen in Dordrecht en hun geliefden een veiliger gevoel geven. Die kan volgens AD De Dordtenaar bijvoorbeeld in plaats van de gebruikelijke alarmknop worden gebruikt. De Hello 24/7 regel-het-samen-app kan worden aangesloten op ‘Oogje in het Zeil’ in de meterkast.

‘Vraag huur in verpleeghuizen’

Zonder scherpe keuzen dreigt Nederland de zorg niet meer te kunnen betalen. Maar geen arts of politicus durft zijn vingers te branden aan impopulaire beslissingen, schrijft de Volkskrant. Een van de mogelijke keuzen: vraag huur in verpleeghuizen. ‘Met een hoger inkomen kun je royaler leven, dat ga je zien. Maar de vraag is of dat zo erg is.’

‘Pensioenwoede is groot, dat onderschat men’

Hoogleraar Europees pensioenrecht en pensioenadvocaat Hans van Meerten zet het EU-recht in als breekijzer om een aantal veranderingen te bewerkstelligen, zegt hij tegen Follow the Money. Hij meldt veel mails te krijgen van “boze gepensioneerden en actieven die zich nu al bestolen voelen. De woede is groot. Dat onderschat men echt, die woede.” “Als je een tweedehands hands auto koopt ben je beter beschermd als consument dan bij een verplicht gestelde pensioenregeling.”

Welke woonwensen heeft u als 65-plusser?

Op woensdag 3 november en donderdag 4 november kunnen 65-plussers meepraten over hun wensen voor een woning en de voorzieningen in Hoorn. “De komende jaren groeit de groep 65+-bewoners in Hoorn. De gemeente wil daar graag op inspelen en doet daarom mee aan een onderzoek naar passende woonvormen voor ouderen. We gaan graag met 65-plussers in gesprek over hun woonwensen.”

KBO Hillegom ontzuilt, de K zit in de weg

Met de naamswijziging van Katholiek Bond van Ouderen naar Vereniging van Senioren Hillegom (VvSH) schudt KBO Hillegom de katholieke signatuur definitief van zich af, meldt het Haarlems Dagblad. “We hebben nu eenmaal te maken met de ontzuiling”, zegt de voorzitter. “Die K schrikt af, die zit ons in de weg. Sinds de lokale afdeling van de algemene vereniging (ANBO) ter ziele ging, hebben we bovendien veel nieuwe leden uit die hoek erbij gekregen.” Jonger dan 60 jaar is geen enkel lid en om die reden is de leeftijdsgrens van 50 naar 60 is gegaan.

‘Ouderen springen er juist goed uit’

Het voorstel van De Nederlandsche Bank om de eigen woning als vermogen te belasten kwam president Klaas Knot op veel kritiek te staan . Vooral ouderen zijn bang dat zij veel meer belasting moeten betalen als de plannen van DNB doorgaan. “Maar eigenlijk komen ouderen er heel goed vanaf”, zei DNB-poresident volgens NU.nl in WNL op Zondag.

Volgens de bankpresident profiteren zij van de lagere inkomstenbelasting en hebben zij in al die jaren geprofiteerd van fiscale voordelen op hun eigen woning. Wel moet voor schrijnende gevallen een regeling bedacht worden.

‘Afgelost huis geen luxe’

Een afbetaald eigen huis betekent voor de meeste Nederlanders een stabiel bezit, schrijft Telegraaf-columnist Nausciaa Marbe, een investering in de toekomst, bestaanszekerheid. “Een afgelost huis is geen luxe of vermogensextravagantie, maar een bescheiden levensbestemming, stap voor stap bereikt, door hard werken en je van alles ontzeggen.” Een deugdelijke en duurzame prestatie en je bent volgens Marbe krankzinnig als je daaraan wilt tornen.

‘Gepensioneerden opnieuw in de tang’

Als Klaas Knot de gepensioneerden opnieuw een oor wil aannaaien, is hij goed op weg, schrijft een Volkskrant-lezer: Al jaren dwarsboomt De Nederlandsche Bank de pensioenfondsen door ze op te zadelen met een irreële, onnodig lage rekenrente waarmee hij steenrijke, goed renderende pensioenfondsen de pas afsnijdt om te indexeren. “Nu lanceert dezelfde Nederlandsche Bank het idee om gepensioneerden die het aankoopbedrag van hun huis via de hypotheek al een paar keer hebben terugbetaald aan de bank opnieuw in de tang te nemen.”

250 meldingen financiële leeftijdsdiscriminatie

Veel boosheid, onbegrip, teleurstelling en het gevoel gediscrimineerd te zijn. Bij het meldpunt “Te Grijs Voor Rood” van seniorenorganisatie KBO-PCOB komen de reacties binnen. Inmiddels zijn er zo’n 250 meldingen gedaan over financiële leeftijdsdiscriminatie. Met name minder rood mogen staan en een kredietloze creditcard bezitten, zit hoog bij de senioren. De Telegraaf schrijft erover onder de kop: Ouderen lopen rood aan.

Beeldvorming

Een Vandaag kwam met het laatste nieuws over de mogelijke indexatie van de pensioenen voor het eerst in 13 jaar. Een Telegraaf-lezer reageert: Behalve Gerda en Henk, twee ouderen die vertelden het niet zo breed te hebben, werden alle andere ouderen in beeld gebracht tijdens het golfen, zonnebaden aan een mooi strand in een warm land, zittend naast een zeer luxe camper en nog een keer op de golfcourse. Zou dit het leven zijn van de meeste ouderen, of is hier sprake van bewuste beeldvorming?

‘Belastingvoordeel voor wie doorwerkt’

“Tot je 70e doorgaan met beeldschermwerk is niet zo’n probleem”, zegt demograaf Jan Latten in het Reformatorisch Dagblad. “Van de nieuwe generatie oudere werknemers is straks bijna de helft hoogopgeleid; die zijn langer fit en leven langer. Wat ik wel belangrijk vind: geef mensen die nog willen werken op latere leeftijd belastingvoordeel. Zij dragen namelijk ook nog bij aan de samenleving.”

Senioren Journaal van vrijdag 15 oktober

 

Zorgverzekeraar richt zich op jong en gezond

Veel zorgverzekeraars richten zich in de praktijk vooral op jonge en gezonde overstappers, meldt de Nederlandse Zorg autoriteit in de jaarlijkse monitor zorgverzekeringen. Volgens Zorgwijzer laten de cijfers van de NZa over collectieve verzekeringen zien dat een zorgverzekering via de gemeente gemiddeld 25 euro duurder is. “Bij een ouderenbond ben je zelfs 29 euro duurder uit.”

SeniorenPunt Eindhoven: één aanspreekpunt

Woningcorporaties Woonbedrijf en ’thuis in Eindhoven sluiten vanaf januari aan bij het klantencentrum van WoonincplusVitalis. Door de samenwerking wordt het woningaanbod voor ouderen vanaf 2022 vergroot naar ruim 9500 zelfstandige en zorgwoningen, aldus het Eindhovens Dagblad. Het nieuwe loket (SeniorenPunt) betekent voor oudere woningzoekenden vooral meer gemak omdat er dan één aanspreekpunt ontstaat voor wonen, zorg en welzijn.

Koopkracht gepensioneerden blijft achter

In de periode 1977–2020 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking per saldo met 58 procent toegenomen,blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden en CBS. Sinds 1990 ontwikkelde de koopkracht van pensioenontvangers zich in elk decennium minder gunstig dan die van werknemers. In de jaren 2009–2019 hadden gepensioneerden te maken met een koopkrachtverlies van bijna 5 procent. Dat kwam vooral doordat pensioenuitkeringen in deze jaren niet of nauwelijks werden geïndexeerd.

Regio Zwolle beste plek om oud te worden?

In de regio Zwolle gaan Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht fuseren: om samen sterker en beter voorbereid op de enorme opgave in de ouderenzorg, zeggen zij tegen RTV Oost. “We hebben de ambitie samen met onze partners te realiseren dat in 2036 onze regio de beste plek in Nederland is om echt oud te worden.”

Preventief huisbezoek getoetst

Ouderen in Papendrecht wacht een preventief huisbezoek. Ze krijgen wel eerst een brief thuis. Wanneer een oudere zich vervolgens niet aanmeldt, komt er ook geen bezoek, aldus AD De Dordtenaar. Vorig jaar nog vroeg de fractie van D66 na te gaan of elke stap in het proces ‘signalerend huisbezoek ouderen’ zowel bij de gemeente zelf als bij Sterk Papendrecht de toets van de Autoriteit Persoonsgegevens kan doorstaan. Dit is gedaan, melden burgemeester en wethouders.

‘AOW beschermt heel goed tegen armoede’

Dat de armoedecijfers zijn gedaald, komt vooral door de AOW, zegt de Leidse hoogleraar Koen Caminada in NRC. “Die beschermt heel goed tegen armoede onder ouderen. Nog maar 3 procent van de senioren leeft onder de armoedegrens, en dat zijn eigenlijk allemaal mensen met een migratieachtergrond die niet vijftig jaar in Nederland hebben gewoond. Daardoor hebben zij geen volledige AOW.” Voorheen zat je met de AOW onder de armoedegrens, zegt het CBS tegen de NOS. In de jaren negentig maakten AOW’ers een kwart uit van de mensen die onder de armoedegrens zaten. Sinds 2000 is de AOW verhoogd.

Grip op Kwetsbaarheid

In West-Brabant hebben 19 partijen de overeenkomst ‘Grip op Kwetsbaarheid’ ondertekend. Naast gezondheids-, zorg- en welzijnsorganisaties doen ook ouderenbonden, patiëntenorganisaties, verzekeraars en gemeenten mee. Door de krachten te bundelen kan de aanpak effectiever worden. Daarbij wordt onderzocht hoe (zwaardere) zorg en ondersteuning kan worden uitgesteld of voorkomen, aldus dagblad BN De Stem.

Eigen huis belasten zonder koopkrachtpijn?

Huiseigenaren moeten vermogensbelasting gaan betalen over de waarde van hun woning, net zoals over spaargeld of beleggingen. Die maatregel remt de stijging van de huizenprijzen én hoeft maar beperkt gevolgen te hebben voor de portemonnee. Dat stelt De Nederlandsche Bank vandaag op basis van nieuw onderzoek, zo meldt de Volkskrant. Belanghebbenden, zoals de Vereniging Eigen Huis, slaan desondanks alarm over de voorstellen. Een gepensioneerde met een bescheiden inkomen en een al afgeloste hypotheek zou dan jaarlijks belasting moeten betalen voor de overwaarde op zijn huis. Dat is lastig, aangezien dit kapitaal vastzit in stenen.

Steeds drukker op poli oogheelkunde

Steeds meer ouderen kampen met oogkwalen, meldt de PZC op World Sight Day vanuit de polikliniek oogheelkunde in Albert Schweitzer ziekenhuis. “Mensen worden gemiddeld steeds ouder en ouderen hebben vaker last van oogproblemen.” Ook zijn zijn er veel ouderen met staar die zich laten opereren, omdat ze graag willen blijven lezen en puzzelen.

Waardigheid en trots congressen

Waardigheid en trots congressen, het jaarlijkse congres voor zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg, wordt dit jaar georganiseerd in vier congressen op verschillende locaties (en ook online te volgen): 15 november (Nieuwegein), 22 november (Zwolle), 29 november (Rotterdam) en 6 december (Den Bosch). Thema’s zijn: Persoonsgerichte zorg, Werken met plezier, Innoveren en leren en Toekomst verpleeghuiszorg.

Afzien van die superdure pilletjes?

De samenleving moet de prioriteit verleggen, schrijft huisarts Joost Zaat in zijn column in de Volkskrant: van superdure pilletjes die het leven van de westerse opa’s en oma’s een piepklein stukje verlengen naar een beter klimaatbeleid, verbieden van tabak, aan banden leggen van de levensmiddelenindustrie, beter onderwijs en armoedebestrijding. “Alleen dan hebben onze kinderen en kleinkinderen een toekomst.”

FNV: Indexeren moet eerder

“Mensen wachten al 13 jaar op indexatie van hun pensioen”, zegt FNV-bestuurder Willem Noordman in EenVandaag. Het kabinet wil door versoepeling van de regels mogelijk maken dat het pensioen over 2022 omhoog kan, maar dat komt dan in 2023 op je rekening. Een jaar te laat, aldus Noordman.

Scootmobiel gevaarlijker dan motor

Scootmobielen zijn gevaarlijker dan motoren. De wagentjes kunnen kantelen, en remmen doe je door het gas los te laten, wat in paniek soms het tegenovergestelde effect geeft, schrijft Trouw. “Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met een scootmobiel is veel te hoog”, zegt Tweede Kamerlid Liane den Haan, die lang directeur was van ouderenorganisatie Anbo. Er zijn diverse onderzoeken geweest naar de oorzaken van ongevallen met scootmobielen. Wat er steeds uitspringt zijn de bediening en de instabiliteit van het wagentje.

Wie verschoont de kattenbak?

Een protest dat de thuiszorg de kattenbak niet verschoont kreeg veel bijval: want een huisdier hoort toch bij iemands leven? AD-columnist Linda Akkermans schrijft erover: “Klopt, en ik gun iedereen heus zijn hond of poes. Maar als je er niet zelf voor kunt zorgen en mantelzorgers willen dat niet doen, houdt het toch echt op. Afkappen dus, deze discussie. Het is dan weer wel de hoogste tijd voor een discussie over de verschraling van de thuiszorg voor ménsen.”

Senioren Journaal van woensdag 13 oktober

 

Vrije Volkshuisvesting starters en senioren

Starters en senioren vinden maar moeilijk betaalbare woningen. Vrije Volkshuisvesting in Nuenen in Nuenen heeft een oplossing bedacht: zij wil snel gebouwde woningen gaan verhuren aan middeninkomens. “We noemen ons idee ook wel de derde weg. Je hebt de sociale volkshuisvesting, de vrije sector en ons.”

Eén keer je verhaal doen en zelf de regie

Zeven verschillende partijen hebben afspraken gemaakt over een blijvende samenwerking bij zorg voor ouderen in Markelo. Ouderen hoeven daardoor maar één keer hun verhaal te vertellen en houden zelf de regie. “We zagen dat er veel partijen bij cliënten over de vloer kwamen. Iedereen kwam voor zijn eigen deel. De gedachte was ‘dit moet beter en efficiënter kunnen’.”

Vermogensbelasting betalen over overwaarde?

Ingrijpen op de woningmarkt, via de belasting voor huizenbezitters, is een heet hangijzer in de formatie, schrijft het AD. Grote weerstand zit er bij VVD en CDA. Hun achterban heeft vaak een eigen huis en zou hard worden geraakt als er vermogensbelasting moet worden betaald over het verschil tussen de waarde van het huis en de hypotheekschuld. Vooral ouderen, die vaak al flink wat hebben afgelost, zouden worden aangeslagen voor een overwaarde die op papier bestaat, terwijl ze niet bij dat geld kunnen.

Beweegmanifest dementie

“Bewegen is belangrijk om gezond, vitaal en sociaal actief te blijven. Voor iemand met dementie is dat echter niet altijd even vanzelfsprekend. Waar kunnen we rekening mee houden?” Onderzoek bij Healthy Ageing Network Noord-Nederland resulteerde in een ‘Beweegmanifest van mensen met dementie, voor mensen met dementie.’

Tekort aan taxichauffeurs

De kans bestaat dat Omnibuzz, de organisatie die in Limburg vervoer van ouderen en gehandicapten regelt, ‘nee’ moet gaan verkopen aan klanten die om een ritje vragen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, de winkel, familie of de dagbesteding. De taxibedrijven die in opdracht van Omnibuzz de klanten vervoeren, kampen met een tekort aan chauffeurs, meldt dagblad De Limburger. Gevolg is dat klanten te laat of te vroeg worden opgehaald.

Levenslang gelukkig wonen

De Groningse corporatie Nijestee is in Selwerd gestart met de bouw van 94 nieuwe levensloopbestendige woningen. Wijkverbetering Sunny Selwerd is een samenwerking tussen corporaties, gemeente Groningen en bewoners uit de wijk. “Samen maken we Selwerd weer een toekomstbestendige wijk waar mensen een leven lang gelukkig en gezond kunnen wonen.”

Informatiepunt geenpensioen.nl

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. De SER heeft daarom op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht.

Hoogeveen swingt

Veel ouderen uit Hoogeveen waagden zich de afgelopen weken op de dansvloer tijdens de serie Muzieksalons. De serie eindigde vorige week in de Week tegen de Eenzaamheid. Het is zo’n succes, dat de dansfeesten blijven, meldt Dagblad van het Noorden. ‘Dansend corona uit, is dus een succes gebleken’, vertelt stichting Welzijnswerk Hoogeveen. ‘

‘Wentel problemen niet af op de mantelzorger’

Brancheorganisiatie Actiz ziet in de mantelzorg een oplossing voor de extra druk in de thuiszorg. Maar het is veel te simpel om de mantelzorger verantwoordelijk te maken, stelt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL, in het AD. “Waar hebben we dan zorgindicaties voor? Dit is de wereld op zijn kop. Met naar elkaar wijzen komen we er niet. We staan allemaal voor dezelfde uitdaging. Op dit moment wordt er in Den Haag onderhandeld over een nieuw regeerakkoord en daar moet de regie vandaan komen die nodig is om voor de houdbaarheid van de zorg een echte oplossing te vinden.

Pubquiz voor alleroudsten

Wat is een pubquiz? Best kans dat de ouderen in de verzorgingshuizen daar nu nog niet het antwoord op weten, maar daarin komt verandering, schrijft het Noordhollands Dagblad. Stichting Present start namelijk met een rondje pubquiz voor de alleroudsten. “Er zijn ook vragen over deze tijd. Dan moet je denken aan: Hoe heet de koning van Nederland? Of: hoe heet de oudste zoon van Beatrix? We moeten zien wat aanslaat en wat niet, het is echt nog uitproberen.”

Extra coronaprik oudste ouderen

Binnenkort kunnen de oudste ouderen een extra coronavaccinatie krijgen als “oppepper van het immuunsysteem”. Dat zei demissionair minister De Jonge volgens de NOS na coronaoverleg. Aannemelijk is dat het in eerste instantie zal gaan om verpleeghuisbewoners.

‘Schijn belangenverstrengeling alzheimeronderzoek’

Het Amsterdam UMC heeft vooraanstaand arts en directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam Philip Scheltens toegestaan om veel verschillende functies naast zijn baan als neuroloog in het ziekenhuis te hebben. Deskundigen stellen dat door de veelheid en het type functies, onder meer in de farmaceutische industrie en bij een investeringsfonds, de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt. Nieuwsuur bericht hierover, belicht ook de zoektocht naar een alzheimermedicijn en sprak met Scheltens: samenwerking met de industrie is onvermijdelijk.

Senioren Journaal van dinsdag 12 oktober

 

’ING benadeelt ouderen’

Klanten die niet of weinig internetbankieren, moeten vanaf januari veel meer betalen bij ING. Vooral ouderen zijn hiervan de dupe, merkt ANBO. Op 1 juli verhoogde ING de tarieven ook al, stelt de ANBO. De seniorenorganisatie vindt volgens de Telegraaf dat de bank te weinig oog heeft voor oudere klanten. ING bestrijdt dat. De bank wil senioren zoveel mogelijk laten overstappen naar digitaal bankieren. Daarbij wordt samengewerkt met ouderenorganisaties en bibliotheken.

Gepensioneerden contract aanbieden?

Wij hebben grote moeite om personeel te vinden, dus nu zijn we aan het kijken of we vacatures kunnen opvullen met mensen die eerder bij ons hebben gewerkt en nu gepensioneerd zijn. Wij willen ze een tijdelijk contract aanbieden, mag dat? Edith van Schie, arbeidsrechtjurist bij XpertHR, zegt in het Haarlems Dagblad: Ja, dat mag. Normaal gesproken mag je een werknemer die eerst in vaste dienst was geen tijdelijk contract aanbieden, uitzonderingen daargelaten, maar dat geldt niet voor medewerkers die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Convenant wijkgerichte aanpak

In Barendrecht zijn in het Convenant Wijkgerichte aanpak afspraken vastgelegd om wijkgericht de hulp en ondersteuning aan ouderen binnen de gemeente zo optimaal mogelijk te laten verlopen. “Het verlenen van zorg en welzijn in samenspel met elkaar staat hierin centraal”, aldus Barendrechts Dagblad.

Zorgbuurthuizen in verkiezingsprogramma

Er moeten zorgbuurthuizen komen waarin ouderen weer samen oud kunnen worden, stelt de SP Amsterdam volgens NH Nieuws in het verkiezingsprogramma. Een zorgbuurthuis is een kleine woonvorm voor ouderen uit de buurt, met vast zorgpersoneel.

De toekomstige seniorenportemonnee

Vanaf 1 januari 2023 zeggen we tot ziens tegen ons oude pensioenstelsel en verwelkomen we een grondig hervormd pensioensysteem in Nederland. Voor wie nu denkt: ‘als ik ooit met pensioen mag, dan is die pot vast leeg’, er is hoop. Althans volgens TiU-econoom en pensioendeskundige Ed Westerhout. Univers vroeg hem wat deze belangrijke hervorming betekent voor onze toekomstige seniorenportemonnee.

Meer betrokkenheid van familie

Het verantwoordelijkheidsgevoel om regelmatig een deel van de zorg van onze ouders op ons te nemen, blijft een orthodoxe gedachte, blogt arts Florence Atrafi bij Medisch Contact. “Meer betrokkenheid en participatie van familie en naasten in de ouderzorg kan juist de druk van de ketel halen bij een exponentieel groeiend tekort aan verpleegkundigen.”

Iedere oudere aan het bewegen krijgen

In gemeente Westerkwartier is in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis, Sociaal Werk De Schans en Praktijk De Roef de eerste cursus valpreventie opgezet. Wethouder Elly Pastoor bij de aftrap in Leek: “We willen iedere oudere in het Westerkwartier aan het bewegen krijgen. We hopen dat mensen daardoor minder snel vallen.”

‘Oud worden? Begin jong!’

Gisteren was de afsluitende webinar van de gratis online workshopreeks over woonplezier. In deze door Leyden Academy en ZorgSaamWonen ontwikkelde reeks gingen een kleine tweehonderd vijftigplussers en wijkprofessionals aan de slag met het concept woonplezier. Onderwerpen als thuisgevoel, woonwensen en -vormen, leefomgeving en innovaties kwamen hierbij aan bod.

Ministerie: steun mantelzorgers moet makkelijker

Mantelzorgers vinden niet altijd de weg naar de regelingen die bedoeld zijn om hen te ondersteunen. VWS gaat gemeenten daarom helpen om deze regelingen te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers te verminderen. Gemeenten krijgen zowel praktische als financiële ondersteuning, schrijft minister De Jonge volgens Skipr in een brief aan de Tweede Kamer.

Waarom alles jong, bruisend en dynamisch?

“Het ouderenbeleid in Uden is om te huilen”, zeggen twee ouderen uit deze plaats in het Brabants Dagblad bij de presentatie van een lijvig rapport dat zij hierover schreven. “Er is geen beleid, al jarenlang. Als je kijkt naar woningbouw ligt de nadruk altijd op jongeren en starters want het moet allemaal jong, bruisend en dynamisch zijn. Wij missen aandacht voor de ouderen die er al wonen.”

Aan de slag met MijnHuisPast

Seniorenraad Meierijstad wil straks ouderen adviseren bij het toekomstbestendig maken van hun woning, aldus het Brabants Dagblad. En praat hierover met organisaties als seniorenproject MijnHuisPast, de KBO en de gemeente. MijnHuisPast werd in 2020 ontwikkeld door Good2Consult. Dit op verzoek van gemeenten, seniorenorganisaties, welzijnsinstellingen en de Rabobank in Oost-Brabant en Noord-Limburg.

Waar blijft Miss Senior

“Het is opvallend dat deze Nederlandse productie over een Amerikaanse vrouw gaat”, schrijft het Nederlands Dagblad over ‘Shelley in Wonderland’ (bnnvara, npo 2, 22.40 – 23.25 uur). “Waarom niet de Nederlandse kandidate gevolgd? Uit even googelen blijkt dat ons land wel al een Mr Senior, maar nog geen Miss Senior kent. Dus geen afgevaardigde uit Nederland tijdens Miss Senior World op 6 november. Hier is werk aan de winkel, anders hebben we over inclusiviteit weinig recht van spreken.”

Senioren Rockkoor weer van start

Het Senioren Rockkoor gaat vandaag weer van start in Poppodium P60, meldt Amstelveens Nieuwsblad. Het koor maakt onderdeel uit van het culturele programma ‘My Generation’ dat P60 en Amstelring Dagbesteding speciaal voor senioren organiseren. Vorige week ging al een maandelijks Golden Oldies café van start in het café van P60.

Senioren Journaal van donderdag 7 oktober

 

‘In problemen door stijging energieprijzen’

Ouderen zijn veel meer thuis dan mensen die bijvoorbeeld overdag werken en de kachel dan niet aan hoeven te zetten en ook geen radio, c.q. tv en dergelijke aanzetten, schrijft een Telegraaf-lezer. “Veel ouderen zullen door de gestegen prijzen waar geen alternatief voor is, in de problemen komen.” FNV-voorzitter Tuur Elzinga zegt in de Telegraaf: “Zorg er voor dat de rekening niet bij gewone mensen terechtkomt: bij ouderen die de thermostaat een graadje hoger hebben staan, bij mensen die in tochtige huurwoningen wonen. Ook zij moeten er deze winter warmpjes bijzitten.”

Ouderenhoekje in de Jumbo

De Jumbo is in de Bossche wijk Zuid dé plek waar ouderen komen, aldus het Brabants Dagblad. Niet zo gek dus dat juist daar een informatiepunt komt voor senioren. Met een folderrek, maar ook vrijwilligers en beroepskrachten die de weg wijzen in de vaak toch onoverzichtelijke wereld van regeltjes en voorzieningen. De behoefte aan zo’n informatiepunt, met koffie en contact, kwam voort uit twee bijeenkomsten in de wijk.

Zorg voor de mantelzorger

Op dinsdag 12 oktober geven hoogleraar gezondheidspsychologie Mariët Hagedoorn en hoogleraar ouderengeneeskunde Sytse Zuidema vanuit het UMCG een online publiekslezing: Zorg voor de mantelzorger, over zowel de positieve ervaringen van de mantelzorger als de problemen die ze ervaren, de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden en op de mogelijkheden voor professionele zorg (thuis en in het verpleeghuis).

Hoe lang met dementie nog autorijden?

Onderzoekers in Den Haag werken aan een nieuwe rijtest voor mensen met beginnende dementie. Nu moeten zij nog jaarlijks een rijtest doen bij het CBR. Met de nieuwe methode zouden ze het roze pasje tot wel 3 jaar kunnen verlengen. Jaarlijks doen naar schatting tussen de 1000 en 1500 dementiepatiënten de rijtest van het CBR. Ongeveer twee derde slaagt voor de test, aldus EenVandaag.

‘Gesloten afdeling niet meer van deze tijd’

Technische snufjes geven bewoners in verpleeghuizen meer bewegingsruimte. ‘Ze zitten niet meer de hele dag op elkaars lip.’ EW magazine bericht over de vernieuwingen in woonzorgcentrum Vissershaven in Bergen op Zoom. ‘Een gesloten afdeling is echt niet meer van deze tijd. Dat opgesloten zitten zorgt voor veel frustratie. Bij ons krijgen de bewoners vrijheid en dat neemt onrust weg.’

‘Kom in actie om pensioengeld op te eisen’

De politiek is druk met zichzelf, dus ontging het Den Haag dat 1 oktober internationale dag van de ouderen is, schrijft een lezer van dagblad Tubantia over de koopkrachtverlaging. “Het totaal van het gespaarde geld van de deelnemers in de pensioenfondsen is meer dan 1700 miljard euro, dat weten de politici toch ook wel! Als de politici dit niet willen aanpakken, zit er niets anders op om zelf in actie te komen om dit geld op te eisen. Inmiddels zijn zeven organisatie in Nederland hier druk voorbereidingen voor aan het treffen. Laten we hopen dat we dit op de ‘internationale ouderendag’ 2022 kunnen vieren.”

‘Brief naar alle inwoners van 57 jaar en ouder’

De Seniorenraad Etten-Leur vraagt de gemeenteraad om aan de verzilveringslening en de blijverslening meer bekendheid te geven. Dit staat in een brief die voorzitter Jaap Lucieer van de Seniorenraad heeft gestuurd. De leningen zijn er op gericht om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Lucieer roept in de Etten-Leurse Bode op om alle inwoners van 57 jaar en ouder een brief te sturen over de regeling.

Uitdagende baan, lager dementierisico

Mensen die cognitief uitgedaagd worden op hun werk, hebben een lager risico op dementie dan mensen die nauwelijks worden gestimuleerd op hun werk. Dit blijkt uit een internationale studie waarover het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bericht. Marcel Olde Rikkert, geriater en hoofd van het Radboudumc Alzheimer Centrum, noemt dit een belangrijke studie die het belang onderstreept van cognitieve stimulatie en educatie voor het in goede conditie houden van onze hersenen. ‘Stimulerend werk kan zo een relevante rol spelen bij uitstel of voorkomen van dementie.’

Medicijn kan reutelen in stervensfase voorkomen

Reutelen in de stervensfase kan volgens onderzoekers van Erasmus MC in de helft van de gevallen worden voorkomen door preventief het medicijn scopolaminebutyl toe te dienen. ‘Wij hopen dat de resultaten naasten kunnen helpen bij een rustiger heengaan van hun geliefde.’

Medipoint belooft beterschap

Ouderen die pech krijgen met hun scootmobiel of ander hulpmiddel, hoeven niet meer wekenlang thuis te wachten op reparatie van hun voertuig. Dat belooft directeur René Martens van het landelijk bedrijf Medipoint in AD Haagsche Courant. Martens baalt verschrikkelijk van de klachten. Hij is ook rolstoelgebruiker en weet hoe belangrijk de hulpmiddelen zijn. “We vinden het dan ook heel vervelend dat dit is gebeurd.”

Vooruit plannen in ouderenzorg

Gesprekken over toekomstige zorg, ook advance care planning genoemd, vinden met een klein deel van alle ouderen plaats. Daarnaast vinden ze niet op een systematische manier plaats en vaak laat in het ziektetraject, aldus Jaulien Glaudemans in haar proefschrift. Huisartsen zouden er een belangrijke rol in kunnen spelen om deze gesprekken eerder te laten plaatsvinden. Het onderzoek van Glaudemans leidde tot een poster en een brief waarmee huisartsen ouderen en hun naasten kunnen uitnodigen voor een gesprek en hen daarop kunnen voorbereiden.