Kan ik naar een verpleeghuis

Meneer Janson is 83 jaar. Hij is al jaren reumatisch en heeft daardoor hulp nodig bij het zware huishoudelijke werk. Ook maakt  hij gebruik van maaltijdendienst en boodschappendienst. Verder kan hij gelukkig nog alles zelf. Wel voelt hij zich eenzaam sinds zijn vrouw is overleden. Zijn vraag: ‘Ik zou graag in een verpleeghuis willen wonen. Is dat mogelijk?’

Zorgbelang antwoordt

Tegenwoordig kun je niet meer – zoals vroege – zelf kiezen of je in een verpleeghuis gaat wonen. Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die zijn dat je levenslang 24 uur per dag zorg of toezicht in de nabijheid nodig hebt. Of dit zo is, wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Meneer Janson voldoet niet aan deze voorwaarden. Hij kan daarom het beste aankloppen bij zijn gemeente. Hij zal in aanmerking kunnen komen voor begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het is voor veel mensen lastig om te weten waar ze voor welke zorg moeten zijn. Daarom kunt u beroep doen op een cliëntondersteuner.  Gemeentes zijn verplicht om te regelen dat hun inwoner beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook voor de Wet langdurige zorg kunnen mensen kosteloos een beroep doen op cliëntondersteuner via Zorgbelang of Vraagwijzer Steenbergen

“Dementie …. En dan?

 

De presentatie die vakkundig door Mevr. Brooijmans aan de leden werd uitgelegd. Hierbij was het muisstil. Een thema waar we eigenlijk dagelijks mee te maken hebben. In familie, vrienden en kennissenkring. Hoe moeten we hier mee omgaan.

Ook de vraag “Hoe herkent u iemand met dementie? Waarbij Mevr. Brooijmans de kenmerken aangaf zoals; – Vergeetachtigheid; – Gedragsveranderingen; – Taalproblemen; – Problemen met dagelijks handelen. Factoren die slechts een indicatie geven.

Verder werd door haar een 10 tal tips gegeven hoe men met een dementie patiënt kan omgaan.

  1. Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
  2. Praat rustig, duidelijk en langzaam, maar spreek de persoon wel aan als een volwassenen. Gebruik hierbij korte zinnen en eenvoudige vragen en vermijd waarom vragen.
  3. Kijk goed of u wordt begrepen: maak oogcontact en blijf op ooghoogte. Maak gebruik van lichaamstaal.
  4. Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.
  5. Negeer personen met dementie in gesprekken niet, maar probeer ze te betrekken.
  6. Zeg wat u gaat doen
  7. Wees bemoedigend en positief in uw contact
  8. Vat kritiek of boosheid van de persoon met dementie niet meteen persoonlijk op.
  9. Wees flexibel en bekijk per situatie wat u het beste kunt doen
  10. Overweeg het informeren van een bekende, de huisarts of SWOS/Vraagwijzer

In een rollenspel werden bovenstaande punten door Mevr. Brooijmans en een tweetal KBO-leden nagespeeld. Dit om de aanwezige leden een beter begrip van deze ziekte te geven.

 

 

 

 

De voorzitter dankte Mevr. Brooijmans voor haar kundige professionele uitleg van deze toch wel moeilijke te begrijpen ziekte.

Mag rekening voor het verstrekken van informatie?

De heer Thomas heft bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aanvraag gedaan voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Om deze aanvraag goed te kunnen beoordelen heeft het CIZ informatie van zijn huisarts nodig.

De huisarts wil deze informatie wel geven, maar meneer moet dan de rekening betalen.

‘Is dit terecht?’ vraagt de heer Thomas zich af.

Zorg belang antwoordt:

Het is niet terecht dat de huisarts kosten rekent voor het verstrekken van deze informatie. Het is in de Wet langdurige zorg vastgelegd dat dit niet mag.

In deze wet staat in artikel 9.1.2. 9korts samengevat) dat zorg aanbieders aan het CIZ kosteloos persoonsgegevens betreffende de gezondheid verstrekken, of inzage geven als deze gegevens noodzakelijk zijn voor het stellen van de indicatie.

Als de huisarts toch geld vraagt, kunt u zich beroepen op dit artikel

Geen vergoeding injecties

Al lange tijd tobt mevrouw S. met knieklachten. Een cyste en de meniscus zijn al verwijderd en ook het kraakbeen is geheel verdwenen. Ze is nog relatief jong en wil graag actief blijven. Een kennis vertelt haar over ACP-injecties. Dit zijn injecties met eigen bloedplasma, die worden toegediend bij artrose in de knie, schouder of heup. Deze nieuwe behandelmethode onderdrukt de ontstekingsverschijnselen, zodat de pijn afneemt en de aanmaak van gewrichtssmeer wordt gestimuleerd. Hierdoor kan het gewricht soepeler bewegen. Het stopt echter niet de slijtage van het kraakbeen. Deze injecties worden vooral in privéklinieken gegeven

Mevrouw S. belt haar zorgverzekeraar en vraagt of de ACP-injecties vergoed worden. Ze is ruim aanvullend verzekerd en heeft daarom goede hoop. Helaas vergoedt haar zorgverzekering deze behandeling niet. En zelf kan ze de injecties niet betalen. Ze is verontwaardigd dat er geen vergoeding is voor deze ACP-behandeling. “Nu moet ik een veel duurdere operatie ondergaan. Dat is toch verspilling?”

Zorgbelang antwoordt

De ACP-behandeling is gericht op bestrijding van de symptomen. Daarom zal een operatie vroeger of later wellicht toch nodig zijn. Het advies aan mevrouw om een gesprek aan te vragen met de orthopeed en dit te bespreken. Hij kan uitleggen wat de operatie precies inhoudt, wat de vooruitzichten ervan zijn en of er eventueel alternatieven zijn. Op basis van die informatie kan ze een weloverwogen beslissing nemen.

Bijbetalen of vervuilen?

De moeder van Anna woont sinds kort in een verpleeghuis. Ze heeft wel eens ongelukjes, waardoor de urine niet in de pot, maar daar naast belandt. Dit geeft vieze luchtjes en vuile plekken. En dan wordt haar kamer maar 20 minuten in de week schoon gemaakt. Anna vindt dit te weinig en speekt  instelling hier op aan. Ze kan kiezen: de boel laat vervuilen, zelf mee helpen of bijbetalen voor extra hulp. Anna zou graag zelf mee helpen, maar kan dit niet vanwege eigen gezondheidsproblemen. Ze kiest daarvoor voor bijbetalen. Maar het zit haar niet lekker. Haar vraag: staat de instelling in haar recht door het schoonmaken zo te regelen?

Zorg belang antwoordt

Volgens de richtlijnen van Zorginstituut Nederland geldt het volgende: “Bij verblijf in een instelling zorgt de instelling van het schoonhouden van de woonruimte van de bewoner. De instelling mag de bewoner, die daartoe in staat is, vragen om mee te helpen, maar mag dit niet verplicht stellen.” Deze vage omschrijving laat veel ruimte aan de instelling om hier invulling aan te geven. Het is ook de bedoeling dat ze in samenspraak met de bewoner en/of zijn mantelzorgers komt tot passende invulling hiervan

In deze situatie, waar geregeld ongelukjes zijn, mag je verwachten dat de instelling meer schoonmaakhulp biedt dan 20 min. per week. Het is niet terecht om te verwachten dat de bewoner bij betaalt voor de extra schoonmaakbeurten .

Wat kan Anna doen: ze kan het aankaarten bij de cliëntenraad, die hiervoor met de bestuurder in gesprek kan gaan. Cliëntenondersteuners kunnen haar helpen – als er geen goede oplossing komt – bij het aankaarten van het probleem bij instanties als het zorgkantoor, Zorgverzekeraars Nederland of de Inspectie.

Voorlichting “Vraagwijzer”

Hieronder vindt u de presentatie Vraagwijzer, gehouden op 12 april in De Vossenburcht, door de Hr. Peter Dercks van bureau “Vraagwijzer” Steenbergen aan de aanwezige KBO leden en ook aan niet leden welke werd gegeven via de beamer op het scherm aan de muur.

Na de presentatie konden vragen wordt gesteld aan de Hr. Dercks en aan Ineke van Meer van de WMO.

Vraagwijzer is ook het Bureau voor de bewoners van Nieuw Vossemeer

 

Contactgegevens:

Vraagwijzer Steenbergen

Fabrieksdijk 6

4651 BR  Steenbergen

Tel 0167-541131

Email info@vraagwijzersteenbergen.nl

Geopend maandag- tm donderdagochtend van 09.00 tot 12.00uur, en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30uur

 

 

Zorgkosten terug via de belastingen

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website uitleg over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2016. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe u gemaakte kosten terug kunt verdienen. Dat kan soms oplopen tot honderden euro’s Hoe hoog het bedrag is dat u terug kunt krijgen hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en het inkomen van een eventuele fiscale partner.

Dubbel Voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt het inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Meer belastingvoordelen

Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein) kind en nog veel meer.

 

Kijk gerust eens op de website www.meerkosten.nl en kaart dit eventueel aan bij uw belastingconsulent.

Hoe kies ik een goed verpleeghuis?

Mevrouw J. wil opgenomen worden in een verpleeghuis. Zij wil weten of ze kan kiezen waar ze wil wonen en waar ze rekening mee moet houden bij haar keuze.

Zorgbelang antwoordt.

Om opgenomen te worden in een verpleeghuis moet u eerst een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In uw aanvraag kunt u aangeven of u een voorkeur heeft voor een bepaalde zorgaanbieder. Heeft u geen voorkeur, dan hoeft u niets aan te geven. Het CIZ stelt een indicatie en met deze indicatie kunt u gaan zoeken naar een geschikte woonvoorziening.

Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk om te weten hoe u zorgaanbieders kunt vergelijken. Hiervoor kunt u onder andere de zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) raadplegen. Ook het zorgkantoor waar u onder valt kan u wijzen op aanbieders die voor u van toepassing zijn.

 

Ga vooraf vooral samen met iemand kijken bij de verschillende zorgaanbieders om te zien wat er geboden wordt en of het u aanspreekt. Laat u informeren over de plaatsingsmogelijkheden al seen opname aan de orde is. Maak vooraf een wensenlijst. Ook als zorg bij u aan huis nodig is kunt u vaak kiezen tussen verschillende aanbieders.

 

De onafhankelijke cliëntenondersteuners van Zorgbelang kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar een passende zorgaanbieder en u helpen bij de juiste invulling van de zorg die nodig is. 

Ouderen raken grip op financiën kwijt door digitalisering

Vrijwilligersorganisatie Humanitas ziet de groep Nederlanders die moeite heeft om grip te houden op de eigen financiën groeien.

Vorig jaar klopte een recordaantal van 13.832 mensen bij Humanitas aan voor hulp bij thuisadministratie. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder, meldt de organisatie. Toen ging het om 12.270 personen.

Volgens de organisatie is er al jaren sprake van stijgingen. Maar de groei is nu in een stroomversnelling geraakt.

De organisatie denkt dat dit komt doordat steeds minder instanties papieren rekeningen en brieven versturen. Met name de ouderen verliezen daardoor het overzicht van wat er binnen komt, maar nog meer van wat er uit gaat.

“Terwijl de crisis voorbij is en de welvaart weer toeneemt, neemt het financieel overzicht bij velen af”, constateert Humanitas. Dat heeft ook te maken met vergrijzing. Sommige ouderen missen computervaardigheden, terwijl de dienst verlening van banken toegespitst is op digitaal bankieren.

Ouderen digibeten

“Er is vergeleken met vijf jaar geleden een groeiende groep oudere digibeten”, laat projectcoördinator Roderick Heijbroek van Humanitas weten. “Deels gaat het over vrouwen die hun man verliezen die altijd de administratie deed. Soms blijkt er geen computer in huis te zijn en wordt er nog gebankierd met acceptgiro’s.”

De vrijwilligersorganisatie biedt sinds 2004 hulp aan voor mensen die moeite hebben hun eigen administratie op orde te houden. Het is inmiddels het sterkst groeiende programma van Humanitas. Er werken nu 4.510 vrijwilligers aan mee.

Informatieplicht apotheker

Meneer J. belt naar het adviespunt. Zijn apotheker weigert hem te vertellen hoe duur zijn medicijnen zijn. Men zou dat niet prees weten. Wat J. ook aanvoert, hij krijgt geen bedrag te horen. De apotheker verwijst hem naar zijn zorgverzekeraar en naar de overheid.

“Ongehoord!”, reclameert  J. bij het adviespunt. Hij vindt dat hij recht heeft om te weten hoe duur zijn medicijn is. J. wil namelijk financieel niet in de problemen komen. “Ik heb dit jaar gekozen voor het maximale eigen risico van Euro 885,-. Daarom wil ik graag weten waar ik aan te ben. Temeer daar het soms lang duurt voordat ik de medicijnkosten vergoed krijg van mijn zorgverzekeraar.”

Zorgbelang antwoordt

De apotheker zou moeten weten wat dit medicijn kost. Hij kent immers de inkoopprijs, de bijkomende kosten en de zorgverzekering van meneer J. Daarnaast hebben patiënten volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) recht op informatie. De apotheker hoort meneer J. dan ook, op zijn verzoek, hierover te informeren.

Meneer J. belt hierop direct naar zijn apotheker. Deze belooft hem voortaan de prijs van zijn medicijn te vermelden. De apotheker geeft daarbij aan dat dit niet altijd de prijs zal zijn die door een zorgverzekeraar vergoed wordt, want dit kan verschillen per zorgverzekeraar. Dit moet meneer zelf navragen bij zijn zorgverzekering.