17 februari 2023

Noodfonds Energie

Noodfonds energie

Noodfonds energie ontoegankelijk voor veel ouderen: Seniorenvereniging KBO-Brabant verbijsterd
De aanvraagprocedure voor het Noodfonds energie is alleen toegankelijk voor wie thuis is op de digitale snelweg en beschikt over een smartphone. Mensen die geen smartphone hebben of er minder handig op zijn hebben het nakijken. Is dit wat het Noodfonds voor ogen had?

KBO-Brabant krijgt veel reacties over dit probleem:

De aanvraag kan uitsluitend worden gedaan via een app die je op je smartphone moet downloaden. Als je geen smartphone, iPad, DigiD-d hebt, wordt het lastig.
Het Noodfonds heeft geen e-mailadres, wel een goed verstopt telefoonnummer. De bereikbaarheid is derhalve ronduit slecht.
Een klachtenregeling ontbreekt.
Het Noodfonds geeft desgevraagd aan dat men nog bezig is met het realiseren van een aanvraagmogelijkheid per computer, zodat mensen die geen smartphone hebben bij de bibliotheek om hulp kunnen vragen.
Conclusie: slechts een beperkte groep kan een beroep doen op het Noodfonds. De papieren variant van aanvragen is namelijk niet voorhanden. Dit terwijl het fonds is bedoeld voor álle huishoudens met een laag inkomen.

KBO-Brabant maakt zich er hard voor dat ouderen de eigen regie kunnen behouden. Daarom hebben we intensief overleg met onder meer de banken om te bereiken dat ouderen op de voor hen vertrouwde wijze gebruik kunnen maken van alle noodzakelijke diensten.

Er wordt steeds meer gedigitaliseerd. Het risico dat ouderen en andere doelgroepen die niet of minder digitaal onderlegd zijn hiermee de eigen regie verliezen is groot. Het is een grote misser om te stellen dat derden hen daarmee kunnen helpen bij geldzaken en andere privacygevoelige thema’s. Toch wordt dit voorgesteld. Dit maakt mensen afhankelijk en staat haaks op de stelling van de overheid dat ouderen zo lang mogelijk in zelfstandigheid thuis blijven functioneren en wonen.

KBO-Brabant roept het Noodfonds op om de aanvragen ook op papier aan te bieden zodat iedereen die daar recht op heeft ook daadwerkelijk toegang heeft tot deze zo belangrijke financiële ondersteuning.

Service voor leden
Ons magazine
Edities Ons Actueel
Edities Nieuwsbrief Ons Magazine
Voordeel
Veelgestelde vragen
In de pers
Aanmelden
Activiteiten KBO-Brabant
Nieuwsbrief Ons Actueel
Nieuwsbrief Onsmagazine
Nieuwsbrief Onsledenvoordeel
Besloten site Kaderleden
Volg ons