9 januari 2020

Huurtoeslag ruimer

Huurtoeslag ruimer, wijzigingen per 2020

Volgens schatting komen door de veranderingen in de regels van de huurtoeslag in 2020 nu 115.000 méér huishoudens in aanmerking voor de huurtoeslag. Misschien bent u er wel een van! De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs, het inkomen en vermogen van u en uw eventuele toeslagpartner of medebewoner(s).

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd. Tot die tijd gold een zogenoemde harde inkomensgrens: boven die grens had u nooit recht op huurtoeslag. Die inkomensgrens komt nu te vervallen. Het is dus zeker de moeite waard om dit na te gaan! Om te bekijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, maakt u een proefberekening op de website van de Belastingdienst of vraagt u hulp van een belastinginvulhulp (via uw lokale KBO-Afdeling).

Het is ook verstandig om hulp te vragen als uw partner overlijdt en hij/zij de huurtoeslagontvanger was. In dat geval kunt u ook bellen met de Belasting Telefoon voor nabestaanden: 0800 – 235 83 54 (gratis) of contact opnemen met een belastinginvulhulp.

Huurtoeslag voor 2020 kunt u aanvragen tot 1 september 2021. Klik hier en lees op het informatieblad of u aan de voorwaarden voldoet en bereken hoeveel u kunt krijgen.