29 augustus 2020

Uitgestelde jaarvergadering

Uitgestelde jaarvergadering, hoe verder?

Eén van de kernactiviteiten van elke vereniging is het organiseren van de jaarvergadering. Afdelingen organiseren hun jaarvergadering normaal gesproken in het voorjaar. Dat kon dit jaar niet. Daarom zijn bijeenkomsten uitgesteld, meestal tot in september. We weten nu dat het nog steeds lastig en onverstandig is om veel mensen bij elkaar te brengen. Daarom heeft KBO-Brabant een advies opgesteld voor een ‘gemengde’ jaarvergadering, deels met een klein aantal mensen en deels via volmachten en e-mail.

Afdeling Nieuw Vossemeer

Om toch aan de wettelijke eisen te voldoen gaan we over tot een schriftelijke Jaarvergadering over het jaar 2019. Dit omdat de Jaarvergadering toegankelijk dient te zijn voor Alle leden en er in verband met de Corona-eisen, maximaal 40 personen toegang krijgen in de Vossenburcht.

Het jaarverslag van de Secretaris: wanneer U hiervan kennis wilt nemen, verzoeken wij U contact op te nemen met de Secretaris. Ook zullen wij proberen dit verslag op onze site en op social media te zetten.

De Penningmeester laat weten, dat er over 2019 een positief saldo is bereikt van € 584,98

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 26 Februari 2020 door Mevr. Joke van Gaans en door Mevr.Tilly Heijboer, leden van de kascontrolecommissie. Zij hebben getekend voor akkoord in het kasboek.

Daar er nu geen  nieuw reserve voor de kascontrolecommissie kan worden aangesteld , blijft voor het komende jaar de kascontrolecommissie uit dezelfde leden bestaan.

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn A. van Tilburg en Mevr. Rina van Loenhout.        Als nieuw bestuurslid en tevens voorzitter wordt Mevr. Corrie van de Velde voorgedragen

Tevens wordt als nieuw bestuurslid Rien Baten voorgedragen.

Verkiezing : doorhalen wat Niet van toepassing is.

A.van Tilburg ………   Secretaris………..   herverkiezing                 voor / tegen

R. van Loenhout….. Bestuurslid……….  herverkiezing                 voor / tegen

C. van de Velde……. Bestuurslid………. Voorzitter                        voor / tegen

R. Baten…………….. Bestuurslid………………………                          voor / tegen

Wij verzoeken U deze brief met Uw keuze VOOR  15 September 2020 in te leveren bij de navolgende adressen:

A van Tilburg             Kloosterstraat 13

M. Verhagen            Kloosterstraat 1

A. van der Beemd  Hogendijk 8

Uw stem is belangrijk  !!!!!!!!!!!!

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking

Het Bestuur